Neformální vyjadřování v tzv. bulvární a seriózní publicistice

Title Alternative:Non-formal expression in tabloids and in serious journalistics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá neformálním vyjadřováním v bulvární a seriózní publicistice. V teoretické části jsou popsány spisovné a nespisovné vrstvy českého jazyka, dále jsou objasněny základní pojmy stylistiky. Pozornost je věnována charakteristice publicistického stylu a neformálního vyjadřování v publicistice. V praktické části analyzujeme texty bulvárního a seriózního tisku (Blesku a Lidových novin), přičemž se soustředíme na jazykové prostředky vyznačující se neformálností a prostředky typické pro publicistický styl. Práce předkládá příklady s těmito jazykovými prostředky, které jsou citovány z novin. V závěru jsou stanoveny shodné a rozdílné znaky bulvární a seriózní publicistiky.
Description
100 s. +CD ROM
Subject(s)
common Czech, publicistic, stylistics, obecná čeština, publicistika, stylistika
Citation
ISSN
ISBN