Porovnání trvanlivostních vlastností PES materiálů vyrobených klasickým způsobem a z recyklovaných PET zdrojů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním trvanlivostních vlastností polyesterových materiálů vyrobených klasickým způsobem a materiálů vyrobených z recyklovaných PET zdrojů.Teoretická část práce je zaměřena na technologii výroby recyklovaných polyesterových vláken a jejich využití v textilním a oděvním průmyslu. V poslední kapitole teoretické části je uvedena analýza trvanlivostních vlastností s ohledem na účel použití fleece materiálů vyrobených z recyklovaných PET zdrojů.V praktické části je popsán samotný experiment, ve kterém se porovnává pevnost, tažnost, žmolkovitost a stálobarevnost textilií z klasického a z recyklovaného polyesteru. Dále jsou oba typy materiálů vystaveny vlivu UV záření a vlivu údržby, respektive praní. Výsledky jsou porovnány s naměřenými výchozími hodnotami a jsou vidět v tabulkách a grafech.
The main focus of the thesis is to compare the attributes of polyester materials that were produced using classic manufacturing process and the ones created from recycled PET sources. The theoretical part of the thesis concentrates on the technology of the production of recycled polyester fibres and their use in the textile and clothing industry. The last chapter of the theoretical part of the thesis contains analysis of the durability properties while taking into account use of the fleece materials made from recycled PET sources. The practical part of the thesis contains the description of the experiment which compares several qualitative attributes between classic and recycled polyester material. Both types of the material are as well exposed to UV radiation and cleaning (specifically washing). The results of the experiment are compared with the originally measured values and documented in the tables and graphs.
Description
Subject(s)
recyklovaný polyester, trvanlivostní vlastnosti, vliv UV záření, recycled polyester, durability properties, UV radiation effect
Citation
ISSN
ISBN