Pooperační morfometrické změny krční páteře

Title Alternative:Postoperative morphometric changes of the cervical spine
dc.contributor.advisorNovák, Josef
dc.contributor.authorDanilová, Iveta
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-07-01
dc.date.accessioned2023-04-24T06:49:17Z
dc.date.available2015-07-01
dc.date.available2023-04-24T06:49:17Z
dc.date.committed2011-04-30cs
dc.date.defense2011-06-23
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-04-30cs
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: UZS; rozsah: 57 s., 5 s. přílohcs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá anatomií a patologií páteře, zejména krčního segmentu. Věnuje se morfometrickým změnám krční páteře před a po atlantoaxiální fixaci. Jednotlivé parametry páteře byly měřeny v programu JiveX, nebo manuálně na rentgenových snímcích v předoperačním a pooperačním období. Statistické zpracování má za úkol ukázat, zda existuje vztah mezi velikostí předoperačního zakřivení krční páteře a pooperačního zakřivení. Jestli má pohybový systém páteře snahu navracet pooperační sagitální zakřivení páteře do normálního, tzv. fyziologického stavu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the anatomy and pathology of the spine, especially cervical segment. It focuses on morphometric changes of the cervical spine before and after atlantoaxial fixation. The parameters of the spine were measured in program JiveX, or manually on the X-ray imagery during the preoperative and postoperative period. Statistical processing has the task to show, whether there is a relationship between the size of the cervical spine curvature preoperative and postoperative. Whether the spinal locomotor system tends to restore postoperative sagittal curvature of the spine to normal, so-called physiological state.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168612
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectkrční páteřcs
dc.subjectcobbova metodacs
dc.subjecttranslace obratlůcs
dc.subjectlordózacs
dc.subjectkyfózacs
dc.subjectcervical spineen
dc.subjectcobb methoden
dc.subjecttranslation of the vertebraeen
dc.subjectlordosisen
dc.subjectkyphosisen
dc.subject.verbisbiomedicínské metodycs
dc.subject.verbisanatomie člověkacs
dc.subject.verbisporanění páteřecs
dc.subject.verbiskrční páteřcs
dc.subject.verbishuman anatomyen
dc.subject.verbisspine injuriesen
dc.subject.verbisbiomedical methodsen
dc.subject.verbiscervical spineen
dc.titlePooperační morfometrické změny krční páteřecs
dc.title.alternativePostoperative morphometric changes of the cervical spineen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag21573
local.identifier.verbis452291
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:59:05cs
local.verbis.studijniprogramFZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technikacs
Files