Pooperační morfometrické změny krční páteře

Title Alternative:Postoperative morphometric changes of the cervical spine
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá anatomií a patologií páteře, zejména krčního segmentu. Věnuje se morfometrickým změnám krční páteře před a po atlantoaxiální fixaci. Jednotlivé parametry páteře byly měřeny v programu JiveX, nebo manuálně na rentgenových snímcích v předoperačním a pooperačním období. Statistické zpracování má za úkol ukázat, zda existuje vztah mezi velikostí předoperačního zakřivení krční páteře a pooperačního zakřivení. Jestli má pohybový systém páteře snahu navracet pooperační sagitální zakřivení páteře do normálního, tzv. fyziologického stavu.
Bachelor thesis deals with the anatomy and pathology of the spine, especially cervical segment. It focuses on morphometric changes of the cervical spine before and after atlantoaxial fixation. The parameters of the spine were measured in program JiveX, or manually on the X-ray imagery during the preoperative and postoperative period. Statistical processing has the task to show, whether there is a relationship between the size of the cervical spine curvature preoperative and postoperative. Whether the spinal locomotor system tends to restore postoperative sagittal curvature of the spine to normal, so-called physiological state.
Description
katedra: UZS; rozsah: 57 s., 5 s. příloh
Subject(s)
krční páteř, cobbova metoda, translace obratlů, lordóza, kyfóza, cervical spine, cobb method, translation of the vertebrae, lordosis, kyphosis
Citation
ISSN
ISBN