Institut vykázání jako jeden ze způsobů řešení domácího násilí

Title Alternative:Institute of Banishment as one of the Ways to Deal with Domestic Violence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce byla zaměřena na domácí násilí a aspekt vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Jejím cílem je zjistit jakou úlohu plní intervenční centrum v rámci spolupráce s Policií ČR při uplatňování institutu vykázání v souvislosti s pácháním domácího násilí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. První část bakalářské práce je teoretická, kdy byly informace čerpány převážně z odborné literatury a obsahuje vymezení jednotlivých pojmů násilí a zabývá se obecnou charakteristikou projevů domácího násilí. Dále popisuje postup Policie České republiky při zjištění domácího násilí a následné řešení tohoto problému s uplatněním nového způsobu ochrany ohrožené osoby, aplikací vykázání násilné osoby ze společného bydliště. Teoretická část se podrobně zabývá činností Intervenčního centra, jeho sociálním zaměřením a spoluprací s dalšími institucemi. Oblast činností intervenčního centra je v teoretické části podrobně zmapována a zároveň je zde popsána také činnost spolupracujících institucí. Druhá empirická část bakalářské práce je částí průzkumnou. Předmětem zkoumání jsou činnosti intervenčního centra, které nabízí klientům v rámci vykázání. Potřebná data byla čerpána ze statistik Intervenčního centra Liberec v letech 2007-2013. Dále empirická část předkládané práce zjišťuje údaje o nízkoprahových klientech. Odpovědi na tyto otázky byly získány z rozhovoru s ředitelem Intervenčního centra Liberec. Zjištěné poznatky jsou použity v závěru bakalářské práce v navrhovaných opatřeních.
Description
53 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
family violence, eviction of perpetrators of domestic violence, domácí násilí, vykázání násilníka ze společného obydlí
Citation
ISSN
ISBN