Vliv vlákenné výztuže na mechanické vlastnosti omítkových kompozitních materiálů

Title Alternative:Effect of fiber reinforcement on the mechanical properties of composite materials plaster
Abstract
Diplomová práce s názvem Vliv vlákenné výztuže na mechanické vlastnosti omítkových kompozitních materiálů je rozdělena do tří částí. V rešeršní části jsou popsány a definovány obecně kompozitní materiály. Dále se tato část věnuje popisu omítek a vláken vhodných pro jejich vyztužení. 
 V experimentální části je řešena příprava omítkových kompozitů včetně vlákenné výztuže a popis jednotlivých zkoušek, které byly zvoleny pro testování mechanických vlastností omítkových kompozitů vyztužených skleněnými nebo čedičovými vlákny.
 Část nazvaná diskuze výsledků obsahuje číselné, slovní i grafické vyjádření výsledků testů a jejich shrnutí.
Description
56 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
materials properties, composite materials, vlastnosti materiálů, kompozitní materiály
Citation
ISSN
ISBN