Odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků pomocí huminových látek

Title Alternative:Heavy Metal Removal from Water Solutions by Humic Substances
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování těžkých kovů pomocí huminových látek. Tato práce je koncipována na dvě samostatné části. Teoretická část vysvětluje pojmy jako jsou huminové látky, adsorbce, kovy a vztahy mezi nimi . Experimentální část popisuje průběh výzkumu adsorpce, který proběhl formou kolonových pokusů v laboratořích Technické Univerzity v Liberci. Navrhovaný průběh postupů se zaměřil na využití lignitu při čištění kontaminovaných vod. Sorpční procesy byly sledovány ve vodných roztocích obsahujících měďnaté a olovnaté ionty a v reálném ředěném vzorku z výluhového pole ze Stráže pod Ralskem.
This bachelor work deals with the issue of heavy metal removal by means of humic substances. This work is divided into two separated parts. The theoretical part examines terms such as humic substances, adsorption and metals and the relations among them. The practical part describes the course of the adsorption research made by means of column experiments in the laboratories of the Technical University in Liberec. The proposed process of the procedu res was aimed at the utilization of lignite during the purification process of contaminated water. Sorption processes were studied using water solutions containing cupric and lead ions, and a real diluted sample from the leaching field in Stráž pod Ralskem.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 54 s., 5 s. příloh
Subject(s)
huminové látky, adsorpce, přírodní sorbent, těžké kovy, kolonové testy, humic substances, adsorption, natural sorbent, heavy metals, column tests
Citation
ISSN
ISBN