Tuhost a stabilita výlisků rotačního tvaru

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher