Vliv počtu fibril multifilu na filtrační vlastnosti výsledné tkaniny

Abstract
Cílem této bakalářská práce je prozkoumat vliv počtu fibril v multifilu na filtrační vlastnosti tkanin a porovnat výsledky experimentálních tkanin pomocí laboratorního měření a výpočtů. Experimentální část je rozdělena do několik pod částí. První část se zaměřuje na návrh a přípravu konstrukčního řešení tkaniny pro výrobu experimentální sady tkanin určených pro filtraci vzduchu. Druhá část se zabývá samotnou výrobou tkanin na listovém tkalcovském stavu. Třetí část se zaměřuje na měření filtračních vlastností tkanin a analýzu faktorů ovlivňujících filtraci.
The aim of this bachelor thesis is to investigate the effect of the number of fibrils in a multifilament on the filtration properties of fabrics and to compare the results of experimental fabrics using laboratory measurements and calculations. The experimental part is divided into several subparts. The first part focuses on the design and preparation of fabric construction for the production of an experimental set of fabrics for air filtration. The second part deals with the actual fabric production on the loom. The third part focuses on the measurement of the filtration properties of the fabrics and the analysis of the factors affecting filtration.
Description
Subject(s)
Fibrily, multifil, tkaný filtr, filtrace, prodyšnost, porozita
Citation
ISSN
ISBN