Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti

Title Alternative:Socially Pathological Phenomena and their Interaction
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato má bakalářská práce se zabývá tématikou problematiky výskytu patologických jevů ve společnosti a existujícími vztahy mezi nimi a hlavně problematikou kriminality. Práci jsem rozdělila na dvě základní části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na čtyři hlavní kapitoly. Počáteční část obsahuje problematiku patologických jevů. Druhá kapitola pojednává o kriminalitě a o pojmech spojených s touto problematikou, důležitých pro zvolené téma. Ve třetí kapitole se zabývám problematikou uživatelů drog a drogovou problematikou v rámci zvoleného tématu. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na problematiku dalšího patologického jevu, a tou je bezdomovectví. Praktická část představuje zpracování dotazníkového šetření v Domě humanity a v K - centru a zodpovězení stanovených předpokladů prostřednictvím vyhodnocení dat z provedeného průzkumu. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, do jaké míry patologické jevy, užívání drog a bezdomovectví ovlivňují kriminalitu a hlavně kriminalitu mládeže a který jev má na kriminalitě větší podíl.
Description
65 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
deviant behavior, crime, sociální deviace, kriminalita
Citation
ISSN
ISBN