Přístup volnočasového pedagoga k dětem se specifickými potřebami

Title Alternative:The access of the children with particular requirement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with leisure-time teacher's attitude towards children with special needs, those with ADHD in particular. The first part focuses on explaining and specifying the current approach to ADHD and characteristics of the civil society Klíč. This society's attitude towards the children with ADHD is the subject of the research part of the thesis. I used specific case studies of children with ADHD, interviews with experts and a questionnaire survey of children with ADHD. These observations were done during children summer camps run by the civil society Klíč. I build the thesis on my observations from years 2008-2011.
Bakalářská práce se zabývá přístupem volnočasového pedagoga k dětem se speciálními potřebami, konkrétně s problémy ADHD. První část je zaměřena na vysvětlení a specifikování současného pojetí ADHD a charakteristikou občanského sdružení Klíč.Přístupem tohoto sdružení k dětem s ADHD se zabývá výzkumná část bakalářské práce. V práci jsem využila kasuistiky konkrétních dětí s ADHD, rozhovorů s odborníky a dotazníkového šetření dětí s ADHD. Děti jsem sledovala na letním dětském táboře při občanském sdružení Klíč. Využívám svých poznatků z let2008-2011.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 53 s.
Subject(s)
adhd, case studies, civil society klíč, adhd, kazuistika, občanské sdružení klíč
Citation
ISSN
ISBN