Přínos bakalářského studia pedagogiky volného času pro profesní uplatnění absolventů

dc.contributorČinčera Jan, doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.advisorDymokurský Oto, Mgr.
dc.contributor.authorLešáková, Iveta
dc.contributor.otherSkolitel : 55126 Hrůza Jakub, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 60074 Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 59162 Onderka Vladimír, RNDr. CSc.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-04
dc.date.available2018-05-04
dc.date.committed2014-04-15
dc.date.defense2015-09-02
dc.date.submitted2013-04-07
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zjistit a popsat vnímaný přínos bakalářského studia studijního oboru Pedagogika volného času na FP TUL pro následné profesní uplatnění absolventů. Výzkumné šetření bylo realizováno mezi jedenácti absolventy prezenční formy studijního oboru Pedagogika volného času na FP TUL, kteří byli vybrání na základě dvou kritérií absolvování studia v letech 2009 až 2012 a aktuální vykonávání profesní činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy ve volném čase. Výsledkem analýzy provedených rozhovorů jsou různé názory a pohledy na studijní obor Pedagogika volného času na FP TUL, kdy obecně převažuje spokojenost s nastavením studijního oboru. Konkrétní oblasti přínosu studia v současné práci jsou sledovány v oblasti znalostí práce se skupinou, schopností tvořit výchovně vzdělávací programy a sebevědomého vystupování před skupinou.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to identify and describe perceived benefits of a bachelor study of Leisure time pedagogy at FP TUL by the graduates for their subsequent profession. The research was conducted among eleven graduates of study program Leisure time pedagogy at FP TUL in its present form, whose selection is based on two criteria graduating from 2009 to 2012 and being active in leisure time pedagogy in present. The results of the analysis of interviews are different views and perspectives of graduates on Leisure time pedagogy at FP TUL, which generally outweighs satisfaction with the setting of the study program. Specific contributions of the study program to present profession are viewed in terms of knowledge of group work, ability to create educational programs and confident demeanor in front of the group.en
dc.description.mark
dc.format47 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 315/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25959
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J., 2011. Pedagogické ovlivňování volného času: trendy pedagogiky volného času. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0030-7.
dc.relation.isbasedonKRATOCHVÍLOVÁ, E., 2010. Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. 2., upr. a rozš. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-330-6.
dc.relation.isbasedonPÁVKOVÁ J., et al., 2008. Pedagogika volného času: (teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času). Vyd. 4. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-423-6.
dc.relation.isbasedonVÁŽANSKÝ, M., 2001. Základy pedagogiky volného času. 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Print-Typia. ISBN 80-86384-00-4.
dc.relation.isbasedonVyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectabsolventcs
dc.subjectvysokoškolské studiumcs
dc.subjectpedagogika volného časucs
dc.subjectpracovní uplatněnícs
dc.subjectFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Libercics
dc.subjectgraduateen
dc.subjectundergraduate studiesen
dc.subjectLeisure time pedagogyen
dc.subjectjob opportunitiesen
dc.subjectFaculty of Sciencesen
dc.subjectHumanities and Education of Technical University of Liberecen
dc.subject.verbisleisure educationen
dc.subject.verbiseducationalistsen
dc.subject.verbisleisureen
dc.subject.verbisvolný čascs
dc.subject.verbispedagogika volného časucs
dc.subject.verbispedagogovécs
dc.titlePřínos bakalářského studia pedagogiky volného času pro profesní uplatnění absolventůcs
dc.titleBenefits of bachelor study of pedagogy of leisure time for a professional application of graduatesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag27988
local.identifier.verbiskpw06486756
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:17:26cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.Lesakova.pdf
Size:
1.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lesakova_vedouci.doc
Size:
97 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lesakova_oponent.doc
Size:
97.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby_Lesakova.pdf
Size:
341.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP