Numerické modelování a optimalizace systému adaptivní\nl{} optiky

Title Alternative:Numerical modeling and optimization of the adaptive optics system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá realizací numerického modelu deformovatelného zrcadla v programu COMSOL. Na základě fyzikálních vlastností piezoelektrických materiálu (ze kterých se skládá deformovatelné zrcadlo) v prostředí COMSOL pomocí metody konečných prvku bude navrhnut optimální model. Řešení dané úlohy umožní pochopit problematiku adaptivní optiky, ve které deformovatelné zrcadlo představuje nejdůležitější komponent adaptivního systému.
The work deals with the realization of a numerical model of a deformable mirror in COMSOL. Based on the physical properties of a piezoelectric material (the deformable mirror consists of these materials) in the environment COMSOL, the finite element model will be optimally designed. The solution of the task will help reader to understand the problems of the adaptive optics deformable mirror, which is the most important component of an adaptive system.
Description
katedra: MTI; přílohy: nejsou; rozsah: 41
Subject(s)
deformovatelné zrcadlo, piezoelektrické materiály, metoda konečných prvků, adaptivní optika, deformable mirror, piezoelectric materials, finite element metod, adaptive optics
Citation
ISSN
ISBN