Projekty ve waldorfské mateřské škole

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá alternativní mateřskou školou waldorfského typu. V teoretické části se zaměřuji na vznik a popis této alternativní mateřské školy. V druhé části bakalářské práce jsem vytvořila dva podrobně rozepsané projekty.
This bachelor thesis focused on the topic of the Waldorf type kindergarten. In the theoretical part, the main point of interest is the foundation and functional analysis of this pre school education alternative. The following section contains two cases studies of such project.
Description
Subject(s)
waldorfská pedagogika, alternativní pedagogika, Rudolf Steiner, Antroposofie, rytmus, waldorfský učitel, waldorf education, alternative pedagogy, Rudolf Steiner, Anthroposophy, rhythm, waldorf teacher
Citation
ISSN
ISBN