Využití přístroje Micronaire SDL019A pro měření jemnosti nebavlněných typů vláken

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá měřením jedné ze základních vlastností vláken, jemností. Cílem práce bylo nalezení vhodných měřících parametrů a vytvoření návodu pro měření na přístroji MICRONAIRE SDL 019A, tak aby se dal použít i pro měření jemnosti jiných než bavlněných vláken, pro která je určen. V první části práce jsou shrnuty používané způsoby výpočtu a metody zjišťování jemnosti, v druhé, experimentální části, jsou popsány části provedeného experimentu a v závěru shrnutí jeho výsledků.
This bachelor thesis deals with measurement of important property of fibers, fiber fineness. The aim of the work was to find suitable measuring parameters and to create measurement procedure for MICRONAIRE SDL 019A, so that it could also be used for fineness measurement of non-cotton fibers (it was originally designed for cotton). The first part of the thesis summarizes main methods for fiber fineness measurement, in the second (experimental) part individual steps of the experiment are described, and the summary of results is presented and discussed.
Description
Subject(s)
jemnost, měření, vlákno, přístroj Micronaire, kruhovitost, nebavlněná vlákna, fineness, measurement, fiber, machine Micronaire, circularity, noncotton fibres
Citation
ISSN
ISBN