Personální management zaměřený na vybrané činnosti

Title Alternative:Personnel management focused on selected activities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na jednu z významných personálních činností hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu. Toto téma je dosti citlivé avšak pro organizaci velmi důležité. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení zaměstnanců v podniku. Hlavním úkolem bylo odhalit nedostatky a navrhnout řešení, která daný systém hodnocení vylepší. První část práce se zabývá teoretickými východisky a mapuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky. Druhá polovina práce je věnována výzkumu. Za použití dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru s personální ředitelkou byly odhaleny určité mezery v systému hodnocení. V závěru práce se autorka snaží navrhnout řešení existujících problémů a doporučuje zaměřit se více na jednotlivé fáze hodnocení zaměstnanců. Systém hodnocení zaměstnanců by mohl být kvalitnější a účinnější, pokud budou spokojené obě strany systému.
Description
83 s., 15 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
personnel management, personální management
Citation
ISSN
ISBN