Role a možnosti komerčního pojištění při krytí rizik v zemědělství

Title Alternative:Roles and possibilities of the commercial insurance during the risk protection in agriculture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my graduation paper is to analyse risks as results of an agriculture business. I´d like to evaluate their possible elimination especially through the agricultural insurance, to explain the state task in a present-day systém and to sketch possible changes in the future. The first part of the graduation paper contains a brief survey of the risks which occur in the agriculture business. I set out the risks which influence the plant and farm production. The second part deals with basic characteristic of the agricultural insurance. I describe the crop insurance and the livestock insurance as two basic groups of the agricultural insurance products. I pay attention to problems of the agricultural insurance in the Czech insurance market after 1990 in the third part. In adition I am engaged in the state approach to the agricultural insurance in the Czech insurance market with a sample of a state grant to an agricultural company. I mention some ways of the agricultural insurance systém working in EU countries and the USA. I evaluate impacts of the Agra insurance company which entered the Czech insurance market.
Cílem mé diplomové práce je analyzovat rizika vyplývající ze zemědělského podnikání, zhodnotit jejich možnou eliminaci zejména prostřednictvím zemědělského pojištění a objasnit úlohu státu v současném systému a nastínit možné změny v budoucnosti. První část práce obsahuje stručný přehled rizik vyskytujících se v zemědělském podnikání. Uvádím rizika, která nejvíce ovlivňují rostlinnou výrobu a hospodářskou výrobu. Druhá část pojednává o základní charakteristice zemědělského pojištění. Popisuji pojištění plodin a pojištění hospodářských zvířat jako dvě základní skupiny produktů zemědělského pojištění. Ve třetí části této práce se věnuji problematice zemědělského pojištění na českém pojistném trhu od roku 1990. Dále se zabývám přístupem státu k zemědělskému pojištění na českém pojistném trhu s ukázkou poskytnutí státní dotace zemědělskému podniku. V této části také zmiňuji způsoby fungování systému zemědělského pojištění v zemích EU a USA. V závěru hodnotím dopady vstupu Agra pojišťovny na český pojistný trh.
Description
katedra: KPO; rozsah: 81
Subject(s)
czech insurance market, insurance subsidies, risk elimination, insured amount, insurance contract, insurance payment, insurance conditions, livestock insurance, crop insurance, insured, insurance company, natural and climatic risks, common agricultural policy, stability of farms, agricultural production, agricultural insurance, český pojistný trh, dotace na pojistné, eliminace rizika, pojistná částka, pojistná smlouva, pojistné plnění, pojistné podmínky, pojištění hospodářských zvířat, pojištění plodin, pojištěný, pojišťovna, přírodní a klimatická rizika, společná zemědělská politika, stabilita zemědělských podniků, zemědělská produkce, zemědělské pojištění
Citation
ISSN
ISBN