Elektrické vlastnosti nanokompozitních materiálů

Title Alternative:ELECTRICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE MATERIALS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na porovnáni změn výsledných elektrických vlastností běžných kompozitních materiálů s anorganickou výztuží a kompozitu s přídavkem uhlíkových (případně jiných) nanočástic. V teoretické části diplomové práce je provedena literární rešerše na téma kompozitních materiálů a způsob jejich výroby, elektrických vlastností materiálů a vodivosti uhlíkových materiálů. V experimentální části je zaznamenán způsob výroby nanokompozitů a způsob provádění zkoušek na zjištění elektrických vlastnosti. Data získaná v experimentální části jsou statisticky vyhodnocené.
This thesis compares the changes of the resulting electrical properties of the conventional composite materials with inorganic reinforcement and the composite with the addition of carbon (or other) nanoparticles. The theoretical part of this thesis is focused on a literature research of the topic of the composite materials and methods of its production, electrical properties of the materials and conductivity of carbon materials. The experimental part records the method of production of the nanocomposites and the method of how to execute the tests to detect the electrical properties. The obtained data from the experimental part are statistically evaluated.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65
Subject(s)
kompozit, nanočástice, uhlíková vlákna, elektrické vlastnosti, povrchová rezistivita, composite, nanoparticles, carbon fibers, electrical properties, surface resistivity
Citation
ISSN
ISBN