Mravnostní trestná činnost

Title Alternative:Immortal Offences
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis on the issue of immoral crimes committed against children in particular. The main of this theme was sexual abuse of children. The thesis is divided into two parts, namely a theoretical-methodological and empirical part. Theoretical and methodological part deals with a historical excursion to the subject, defines sexual abuse, dealing with the victim and vice offense, indecent assault and expertise opinions of the forensic sciences, especially law and psychology. The empirical part focuses on statistical quantitative analysis of the available empirical data. The aim was to obtain the maximum amount of data on the prevalence of sexual abuse of children in the district of Czech Lipa. Data was gathered from statistical criminal investigative materials and files for the period from 2003 to 2008. Work summarizes the data obtained on the forms, terms, the cause, duration, frequency and method of sexual abuse. Question part also includes a survey of police officers.
Bakalářská práce se věnovala problematice mravnostní trestné činnosti páchané zejména na dětech. Jejím stěžením tématem bylo sexuální zneužívání dětí. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoreticko-metodologickou a empirickou část. Teoreticko-metodologická část pojednává o historickém exkurzu do problematiky, definuje pojem pohlavního zneužívání, zabývá se obětí a pachatelem mravnostního trestného činu, sexuálními deviacemi a expertizními stanovisky z oblasti forenzních věd, zejména práva a psychologie. Empirická část pojednává o statistické kvantitativní analýze dostupných empirických dat. Cílem bylo získat maximální množství dat o prevalenci sexuálního zneužívání dětí na okrese Česká Lípa. Data byla získávána ze statistických materiálů a vyšetřovacích trestních spisů za období od roku 2003 do roku 2008. Práce shrnuje získaná data o formách, podmínkách, původcích, trvání, frekvenci a způsobu sexuálního zneužívání. Předmětná část také zahrnuje anketu provedenou mezi policisty.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
aggressor, the offender, sexual abuse extrafamilial, intrafamilial sexual abuse, victim prevalence, agresor, pachatel, sexuální zneužívání extrafamiliární, sexuální zneužívání intrafamiliární, oběť, prevalence
Citation
ISSN
ISBN