Otevření obchodu v nákupním centru

Title Alternative:Open shop in shopping center
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá otevřením obchodu s pánskou módou v nákupním centru Palác Flóra v Praze. V teoretické části je zaměřená na komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, poznání typu zákazníka, jaká je vhodnost reklam podle typu zákazníka. V praktické části jsou popsány použité reklamy obchodu Ramsey London, výběr místa pro obchod, výběr personálu, vizuál výkladní skříně, typy zákazníků v obchodě Ramsey London, porovnání obratů v nákupním centru Palác Flóra a v Palladiu.
Bachelor's thesis deals with the opening of the retail unit with men's fashion in the Palác Flóra shopping center in Prague. Its theoretical part is focused on a communication between buyer and seller, recognition of the type of customer, what is the appropriateness of advertisements by type of customer. Practical part describes the advertisements used by Ramsey London store, selection of retail unit accomodation, staff selection, shop equipment, visual appearance of the shop window, types of customers in the Ramsey London shop, comparison of turnovers in the shopping centers Palác Flóra and Palladium.
Description
katedra: KHT; rozsah: 92 s., 39 s. příloh
Subject(s)
palác flóra, komunikace, reklama, zákazník, ramsey london, personál, výkladní skříň, palladium, palace flora, communication, advertising, consumer, ramsey london, personál, shop window, palladium
Citation
ISSN
ISBN