Zneužívání a preference návykových látek u odsouzených ve výkonu trestu

Title Alternative:The Abuse end Abuse Preference of Drugs in Prisons
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor`s work was dealing with the problem of drug misuse during imprisonment and based on the actual state in czech prisons. Goal of the study was to find preference of different kinds of drugs by different age groups of convicted drug addicts and find accessibility of addictive substances in prison. The work consisted of two key parts: theoretical and practical. The theoretical part described, by means of utilization and presentation of expert sources, the addiction, addictive substances, and their effect, type of imprisonment and also the most common ways and possibilities of drug accessibility during imprisonment. The practical part inquared, by means of questioning of 60 convicted addicts, which were subsequently devided into 2 age groups, what kind of drugs they prefer and if they come across the drugs in prison. Results have shown the difference between young and old generation in types of drugs, they are using and the knowledge of some prisoners, how to get drugs even during imprisonment.
Bakalářská práce se zabývala problematikou zneužívání drog ve výkonu trestu odnětí svobody a vycházela ze současného stavu ve věznicích v České republice. Jejím cílem bylo zjistit preferenci různých druhů návykových látek dle věkových skupin odsouzených toxikomanů a zjistit možnosti dostupnosti návykových látek ve věznici. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to část teoretická a část praktická. Kdy v teoretické části byla, pomocí zpracovaní a prezentace odborných zdrojů, popsána závislost, návykové látky a jejich účinky, charakter výkonu trestu odnětí svobody a dále jsou zde popsány nejznámější cesty a možnosti opatření si návykové látky ve výkonu trestu. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníkového šetření u 60 odsouzených toxikomanů, kteří byli následně rozděleni do dvou věkových skupin, jaký druh návykové látky preferují a zda se již za zdmi věznice setkali s drogou. Výsledky ukázaly, že mezi starší a mladší generací odsouzených je rozdíl v typech užívání návykových látek, a že určitá část odsouzených ví, jakým způsobem si obstarat drogu i ve výkonu trestu
Description
katedra: KSS; rozsah: 64 s.
Subject(s)
accessibility, questionnaire, addictive substances, ilegal transit of drugs into the prison, convicted drug addict, preferences, research, old and young generation, stráž pod ralskem prison, imprisonment, addiction, dostupnost, dotazník, návykové látky, nelegální tranzit drog do věznice, odsouzený toxikoman, preference, průzkum, starší a mladší generace, věznice stráž pod ralskem, výkon trestu odnětí svobody, závislost
Citation
ISSN
ISBN