Analýza hmotové nestejnoměrnosti rotorových a prstencových přízí

Title Alternative:Analyse of mass irregularity of rotor and ring yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je zaměřit se na analýzu hmotové nestejnoměrnosti rotorových a prstencových přízí. Hlavním úkolem je analyzovat hmotovou nestejnoměrnost zvláště u rotorové příze pod obchodním označením SYNCROFIL\regm{} vyráběnou v provoze KTC Plavy a příze pod obchodním označení HOF\regm{} vyráběnou v Německu a porovnat tyto příze ve vztahu k plošné textilii ve které se projevuje u příze SYNCROFIL\regm{} rušivý efekt v podobě pruhovitosti, který přináší provozu KTC Plavy negativní ekonomické dopady. Proto je v této práci věnována těmto zjištěním výrazná pozornost .
The purpose of my diploma work is to focus on analyse of mass irregularity of rotor and ring yarns. The main task is to analyse mass irregularity especially in rotor yarn under the business mark SYNCROFIL\regm{} producing in operation KTC Plavy and yarn under the bussines mark HOF\regm{} manufacturing in Germany and compare these yarns in relation to surface textile in which approves itself in yarn SYNCROFIL\regm{} disturbing effect at appearance of streakiness, which brings to operation KTC Plavy negative economic impact. Thaťs why, there is the expressive attention in this work dedicated to these findings
Description
katedra: KTT; rozsah: 84 s., 57s obr. příloh.
Subject(s)
hmotová nestejnoměrnost, délková variační křivka, vlnová délka, chlupatost, spektrogram, histogram, mass irregularity, variance length curves, wavelength, hairiness, spectrogram, histogram
Citation
ISSN
ISBN