Marketingový plán firmy z Euroregionu Nisa vstupující na zahraniční trh

Title Alternative:Marketing plan of a company from the Euroregion Nisa entering a foreign market
Abstract
Předmětem této diplomové je analýza marketingového plánování společnosti LIGLASS a.s. a doporučení následných kroků v této oblasti. V první části jsou uvedeny teoretické aspekty mezinárodního marketingu a přiblížení přeshraniční kooperace v euroregionech. Dále je představena společnost LIGLASS a.s. Následuje situační analýza cílového trhu, kterým je německá a polská část Euroregionu Nisa, na který chce firma vstoupit. Poté jsou uvedeny jednotlivé body marketingového plánu.
The subject of this diploma thesis is the analysis of marketing planning of company LIGLASS a.s. and recommendations of follow-up in this area. The first section describes the theoretical aspects of international marketing approach and cross-border cooperation in euroregions. In next part is introduction of company LIGLASS a.s. Followed by a situation analysis of the target market, which is German and Polish part of the Euroregion Neisse, which company wants to enter. After that the individual points of marketing plan are stated.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN