Důchodová reforma na Slovensku v kontextu připravovaných změn v České republice

Title Alternative:Pension reform in Slovakia within the context of the planned changes in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá důchodovými systémy v České a Slovenské republice. První část se zabývá teoretickým vymezením důchodových systémů, jejich financováním a typy nejběžnějších penzijních plánů. V druhé části jsou přiblíženy stanoviska světových institucí - Světové banky, OECD a LOI. Dále dochází ke komparaci prvních pilířů důchodového systému u nás a na Slovensku. Práce se také zabývá návrhem důchodové reformy v kontextu s již existujícím důchodovým systémem na Slovensku. V závěrečné kapitole hodnotím na základě získaných výstupů z provedené analýzy přístup k plánované reformě v České republice.
This graduation´s thesis deals with retirement pension systems in the Czech Republic and Slovakia. The beginning of the thesis theoretically introduces pension system, its financing and the most common types of such systems. In the second part are explained the attitudes of the world institutions - World Bank, OECD, LOI. Then the first pillars of the retirement systems in our country as well as in Slovakia are compared. The thesis also deals with proposed pension reform within the context of existing retirement system in Slovakia. In the end I evaluate the proposed pension reform in the Czech Republic based on the result of the performed analyzes.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 88 s., 6 s. příloh
Subject(s)
důchodová reforma, důchodové zabezpečení, starobní penze, penzijní připojištění, pension reform, old age pension scheme, pension, supplementary pension insurance with state contribution
Citation
ISSN
ISBN