Rozbor vlastností skaných rotorových a prstencových přízí

Title Alternative:THE ANALYSIS OF TWO - PLY ROTOR AND RING YARN´S PARAMETERS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Témou diplomovej práce je previesť rozbor vplyvu skacieho zákrutu a vplyvu charakteristickej štruktúry rotorovej a prstencovej priadze na zmenu hlavných úžitných vlastností v dôsledku skania a tiež objasniť štrukturálne a technologické príčiny zmien vo vlastnostiach priadzí. Literárna rešerš je zameraná na hlavné úžitné vlastnosti skaných priadzí, ktorými sú pevnosť, ťažnosť, hmotová nerovnomernosť a chlpatosť, vo vzťahu k priadzi jednoduchej, parametrom skania, no hlavne k skaciemu zákrutu.
The topic of the diploma work is to lead the analysis of the influence of two-ply yarn twist and typical structure of rotor and ring yarn on changes of the main quality parameters in consequence of the plying and also to clear up structural and technical causes of changes in quality of yarns. The literary background research is focused on the main two-ply yarn quality parameters: strength, strain, mass unevenness, hairiness with relation to the single yarn, to the parameters of the plying, especially to the two-ply yarn twist.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD; rozsah: 56
Subject(s)
priadza, prstencová priadza, rotorová priadza, jednoduchá priadza, skaná priadza, zákrut, jemnosť, zoskanie, pevnosť, ťažnosť, hmotová nerovnomernosť, chlpatosť, yarn, ring yarn, rotor yarn, simple yarn, two - ply yarn, twist, fineness, retraction, tenacity ( stress ), strain, mess unevenness, hairiness
Citation
ISSN
ISBN