Řídicí zesilovač vibrátoru ES020

Title Alternative:Control amplifier for shaker ES020
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem tohoto projektu je realizace požadavku TUL vytvořit řídící přístroj k laboratornímu zařízení vibrátoru typ ES020. Zařízení je určeno pro měření a testování účinků vibrací v rámci výzkumu potlačování těchto jevů pomocí inteligentních materiálů. Dále ho lze použít při testování piezoelektrických materiálů zrovna tak jako pro kalibrace a ověřování akcelerometrů a senzorů síly v dynamickém režimu. Přístroj je navrhován pro použitý elektrodynamický měnič typ ES020 - dále jen vibrátor. Konstrukce zařízení je částečně univerzální. To znamená, že obsahuje prvky, kterými ho lze jednoduše svými parametry přizpůsobit k parametrům i jiného používaného vibrátoru. Můj úkol byl tímto pro daný účel přesně specifikován. Zařízení se v běžné technické praxi nevyskytuje. Proto mi byl zadán úkol zkonstruovat takový přístroj, který těmto požadavkům plně vyhoví.
The aim of this project is the realization of the TUL request to create a control system for the laboratory device shaker type ES020. The shaker is designated for measuring end testing the consequences of vibration within the research of suppressing of these phenomena with help of intelligent materials. Next it can be also used when testing piezoelectric materials as well as calibrating and verifying accelerometers and power sensors in dynamic operation. The system is suggested for the electro dynamic shaker - type ES020, next only shaker. The construction of the system is partly universal. It means, that it contains same elements which are simply adjustable as for their parameters, for another shaker. My task was for this purpose exactly specified. The system doesn{\crq}t exist in ordinary technical practice. That´s why my task was to construct such device which would by fully convenient for suggested requirements.
Description
katedra: MTI; rozsah: 58s., 4s. obr. příloh.
Subject(s)
řídicí zesilovač, vibrátor es020, laboratoř pro testování vibrací, control amplifier, shaker 020, laboratory of testing vibration
Citation
ISSN
ISBN