Bezdomovectví jako forma sociálního vyloučení v Liberci

Title Alternative:Homelessness as a Form of Social Exclusion in Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví jako jednou z forem sociálního vyloučení. Místem výzkumu bylo město Liberec. Cílem práce je zmapovat současnou situaci bezdomovectví, prozkoumat, jaká je lidem bez přístřeší poskytována pomoc a zda ji bezdomovci v Liberci přijímají. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část pomocí odborných zdrojů objasňuje některá témata v této problematice. Praktická část je vytvořena na základě výzkumného šetření, které se opírá o zjištěné informace, získané pomocí rozhovorů s respondenty, kterými jsou lidé bez domova a odborníci pracující s cílovou skupinou.
This Bachelor's thesis is mainly focused on homelessness in the city of Liberec being a form of social exclusion. Aim of the thesis is to cover present situation of homeless people in Liberec, if there is any help given to them and if so, how well is the help recieved. Using scientific resources, theroetical part of the thesis clarifies few topics connected to homelessness. The practical part of the thesis is based on information gathered from interviewing respondents consisting both homeless people and professionals working with them.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN