Symbolické kvality výtvarných děl Kuksu

Title Alternative:Symbolic qualities artworks of Kuks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the performance of baroque komplex Kuks, gender Sporck, especially Franz Anton Sporck during work in Kuks. Discusses the aktivity of Sporck, the humanistic and philosophical thinking, the construction of buildings on both sides of the Elbe and the fulfillment of thoughts and ideas with sculptor Matyas Bernard Braun. Further my work deals artworks of the Czech baroque sculptor Matyas Bernard Braun for Kuks and Betlem in the nearby New Fores.The work is documented by illustrations, annex contain photographs of architectural and sculptural works and portraits. The work is accompanied a list references and sources.
Tato bakalářská práce se zabývá představením barokního areálu v Kuksu, rodem Šporků, především Františkem Antonínem Šporkem během působení v Kuksu. Pojednává o Šporkových aktivitách, o humanistickém a filosofickém smýšlení, o výstavbě objektů na obou březích Labe a o naplnění jeho myšlenek a představ díky sochaři Matyáši Bernardu Braunovi. Dále se práce věnuje životu a uměleckým dílům sochaře českého baroka Matyáše Bernarda Brauna pro Kuks a Betlém v nedalekém Novém lese.Práce je doložena ilustracemi, přílohy obsahují fotografie architektonických a sochařských děl a portréty. Přiložen je seznam literatury a pramenů.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD; rozsah: 83
Subject(s)
count Sporck, Braun, Kuks, sculptures, baroque, hrabě Špork, Braun, Kuks, skulptury, baroko
Citation
ISSN
ISBN