Porovnanie metód hodnotenia priepustnosti vodnej pary plošnou textíliou

Title Alternative:Comparison of methods for classification of vapour permeability through spread textile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Úlohou bakalárskej práce bolo porovnanie metód pre hodnotenie priepustnosti vodnej pary u plošných textílií. Porovnanie bolo prevedené na prístrojoch v laboratóriu Komfortu na KOD. Na porovnanie boli vybrané 4 druhy materiálu. V prvej časti sú popísane všetky možné metódy merania priepustnosti vodnej pary textíliou .V druhej časti sú uvedené iba metódy , podľa ktorých bolo možné previesť meranie v laboratóriách KOD, s následným vyhodnotením merania. V závere práce ja navrhnutý spôsob porovnania metód
The aim of my bachelors thesis was comparison of methods for classification of vapour permeability through spread textile. Comparison was fulfiled on array in laboratory facilities of Komfort at KOD. Four sorts of material were chosen for comparison. In forepart are circumscribed all possible metods of measuring of vapour permeability through textile . In the second part are mentioned only methods, according to which was possible execute measuring in laboratory of KOD followed by evaluation of measurements. In the end are proposed options for comparison of used methods.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55 s , 3 s. obr. priloh
Subject(s)
odevné materiály, hodnotenie, priepustnosť vodnej pary, meranie, porovnanie, clothing materials, classification, vapour permeability, measuring, comparison
Citation
ISSN
ISBN