Responzivní světelný systém

Abstract
Projekt se zabývá responzivním světelným systémem pro využití v architektuře, ale i v dopravní infrastruktuře. Zaměřuje se na ukázku potenciálu z pohledu funkce a estetiky. Tato technologie má v současné chvíli využití primárně jako tuningová vizuální dekorace na motorky a vozidla. Tento projekt se bude zabývat případným rozšířením možností využití tohoto materiálu, jelikož se rozhodně budou v budoucnosti vyvíjet jeho schopnosti. Tento materiál je snadno aplikovatelný 3D tiskárnou, airbrushem, či se dá aplikovat pomocí klasických technik malby. Po připojení k elektrickému napětí svítí. Tato technologie by usnadnila a urychlila aplikaci jakýchkoliv elektrických světelných systémů. Projekt se zaměří na responzivní osvětlení interiérů, inteligentní fasády, či responzivní městské osvětlení. V případě využití v dopravní infrastruktuře by se jednalo i o bezpečnostní prvky na vozovkách. Koncept se nesnaží udávat směr budoucnosti, jen ukazuje jiný pohled na námi známé situace a místa a jak by bylo možné je představit netradičním způsobem za využití netradiční technologie.
The project deals with a responsive lighting system for application in architecture as well as transportation infrastructure. It aims to bring forward the potentials of the system in terms of function, use and aesthetics. This technology is currently used primarily as a tuning visual decoration for motorcycles and vehicles. This project will address the possible extension of the use of this material as it will certainly develop its capabilities in the future. This material is easy to apply with 3D printer, airbrush, or classic painting techniques. It lights up when connected to electrical power. This technology would facilitate and accelerate the application of any electrical light systems. The project will focus on responsive interior lighting, intelligent exterior facades, and responsive street lighting. In the case of use in transportation infrastructure, this would also include road safety features. The concept does not seek to give direction to the future, it just shows a different view of the situations and places known to us, and how it could be presented in an unconventional way using non-traditional technology.
Description
Subject(s)
elektroluminiscenční laky, světelné systémy, responzivní osvětlení, chytrá dopravní infrastruktura, responzivní reklamy, 3D tisk, interiérové osvětlení, chytrá města, elektroluminiscence, electroluminescent coating, lighting systems, responsive lighting, smarttransportation infrastructure, responsive advertisement, 3D printing, interior lighting, smart cities, electroluminescence
Citation
ISSN
ISBN