Ztraceni i zatraceni. Mimosoudní perzekuce na pozadí procesu "Modrý a spol."

Title Alternative:Lost and Damned. Extrajudicial Persecution on Background of The "Trial Modrý & Co."
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the extrajudicial persecution in the 50th the 20th century in Czechoslovakia. The topic is specified through the case study of the process known as "Bohumil Modrý & Co." Attention was concentrated on extrajudicial persecution of persons not convicted, but also their loved ones. The text is based on extensive analysis, synthesis and comparison of different types of sources and scientific literature.
Diplomová práce se zabývá problematikou mimosoudní perzekuce v 50. letech 20. století v Československu. Konkrétně je téma přiblíženo za pomoci případové studie kauzy známe jako "Bohumil Modrý a spol." Pozornost byla soustředěna na mimosoudní perzekuci osob nejen odsouzených, ale i jejich blízkých. Text vychází z obsáhlé analýzy, syntézy a komparace různých typů pramenů a odborné literatury.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD; rozsah: 203 s. (4 s. obraz. příloh)
Subject(s)
extrajudicial persecution, confiscation of property, political process, ice hockey, Bohumil Modrý, Augustin Bubník, mimosoudní perzekuce, konfiskace majetku, politický proces, lední hokej, Bohumil Modrý, Augustin Bubník
Citation
ISSN
ISBN