Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů

Title Alternative:Competencies of Special Pedagogue and Social Worker from the Special Pedagogues' Perspective
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce sledovala možnosti vzniku pracovní pozice školního sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů a pedagogů vůbec. Samotnou práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která se zabývala vymezením jednotlivých pracovních pozic, jejich vlivem na jedince s postižením a jejich kompetencemi. Další kapitola zmiňovala specifika života jedinců s postižením a nastiňovala význam sociálního pedagoga pro jejich integraci. Praktická část obsahovala stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody práce a rozbor získaných informací. Předmětem této části bylo zjistit, zda byly pedagogům známy kompetence školních sociálních pracovníků. Za největší přínos práce, vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že spolupráce školního sociálního pracovníka na úspěšném procesu integrace jedince s postižením je nezbytná. K tomuto závěru bakalářská práce dospěla na základě získaných a zpracovaných názorů z praxe pedagogů.
Description
70 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
special educators, social workers, speciální pedagogové, sociální pracovníci
Citation
ISSN
ISBN