Návrh a realizace laboratorní výrobní linky s balicí stanicí

Abstract
Práce se zabývá oživením několika laboratorních stanic od firmy Festo, přesně se jedná o tři stanice. První, která odděluje výrobky podle jejich výšky, druhá, která nasazuje víčka na výrobky bez víčka a třetí která výrobek balí do krabičky. Text se zabývá především programováním stanic a jejich vzájemným propojením. Nicméně jsou zde obsaženy kapitoly o fyzické provedení úloh a jejich zapojení. Programy jsou psány v jazyce strukturovaného textu dle normy IEC EN 61131-3.
The work deals with the revitalization of several laboratory stations from the company Festo. For our assembly lines we used three stations, the first station separates the products according to their height, the second station puts the lids on products without a lid and the third station packs the product into a box. The text deals mainly with the programming of stations and their interconnection. However, there are chapters dedicated to the hardware realization of tasks and their wiring. The programs are written in the language of a structured text according to standard IEC EN 61131-3.
Description
Subject(s)
PLC, B+R, Festo Didactic, joining station, separating station, packing station, Festo MPS, PLC, B+R, Festo Didactic, joining station, separating station, packing station, Festo MPS
Citation
ISSN
ISBN