Německá menšina na území České republiky

Title Alternative:German Minority in the Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce ''Německá menšina na území České republiky'' se zabývá charakteristikou a vývojem vztahů a postojů vůči německé menšině na českém území. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena především na seznámení s historií německé menšiny. Dále se práce zabývá problematikou, jak je tato etnická menšina vnímána pohledem majoritní společnosti. Následující část práce se zabývá postojem majoritní společnosti k německé menšině a zkoumá důvody tohoto postoje, především negativního. Praktická část obsahuje rozhovor s Paní Edeltraud Lubichovou, která se hlásí k sudetským Němcům žijících na českém území.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN