Snižování logistických nákladů v podniku

Title Alternative:Reducing of logistic costs in firm
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Teoretická část mé práce, která je zaměřena na zhodnocení vlivu změny logistického systému na skladovací náklady ve firmě ŠKODA, obsahuje: definici a stručný popis loistiky, funkci logistiky v podniku a její části, obecnou charakteristiku zásob a členění zásob do kategorií, klasifikaci nákladů, nákladů na zásoby a popis logistických nákladů, popis a funkci logistických systémů v podniku, jejich výhody a slabiny.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN