Rozvoj geometrické představivosti prostřednictvím her

Title Alternative:The Development of Geometrical Imagination Through Games
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvojem prostorové představivosti žáků pátých tříd základní školy prostřednictvím her. Cílem diplomové práce je zjistit, jakou úroveň prostorové představivosti tito žáci mají a pomocí cíleného působení na některé z nich se pokusit ji rozvinout, dále zjistit jaký vztah mají tito žáci k matematice a geometrii. Práci tvoří tři stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisuje a objasňuje základní pojmosloví z oblasti prostorové představivosti. Dále o část praktickou, která obsahuje autorkou vytvořený soubor úloh, jimiž byla prostorová představivost žáků rozvíjena. Třetí částí, výzkumnou, je vlastní šetření, které se prostřednictvím metod testu a dotazníku zaměřuje na zjišťování úrovně prostorové představivosti žáků pátých tříd před a po cíleném působení, a na zjištění jejich vztahu k matematice a geometrii.
Description
98 s., 20 s. příl. :obr., tab., grafy +vol. příloha + CD ROM
Subject(s)
space imagination, prostorová představivost
Citation
ISSN
ISBN