Kritická analýza podnikatelského prostředí v Angole

Title Alternative:Critical Analysis of the Business Environment in Angola
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí v africké zemi Angola.Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je rozebrán obecný profilAngoly, včetně geografické charakteristiky, historie, demografické charakteristiky, členstvíve světových organizacích a státních symbolů. Druhá kapitola se soustředí na politickoudeskripci, především na státní zřízení, rozdělení moci a klíčové resorty angolské politiky:zdravotnictví, vzdělání a životní prostředí. Kapitola se také koncentruje na všudypřítomnoukorupci, která je velkým problémem každodenního života v zemi. Třetí kapitola je zacílenana ekonomickou charakteristiku, ve které jsou zpracovány významné makroekonomickéukazatele, jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, státní rozpočet, veřejnýdluh a mezinárodní obchod. Poslední kapitola analyzuje samotné podnikatelské prostředív Angole. V závěru práce jsou zodpovězeny položené otázky a jsou navržena možná řešenístávající situace v zemi.
Description
73 stran, 2 strany přílh :barevné ilustrace, tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
business, podnikání
Citation
ISSN
ISBN