Počítačová grafika pro podporu firemního marketingu

Title Alternative:Computer Design as a Support of Corporate Marketing
Abstract
Cílem této bakalářské práce je podpora marketingových prostředků pomocí počítačové grafiky. V první části práce definuje pojem počítačová grafika, její možné formy a důležité aspekty počítačové grafiky. V další části tato práce analyzuje marketingové strategie a komunikaci firmy a popisuje proces marketingového vývoje produktu a jeho uvedení na trh. V další části se práce zaměřuje na tvorbu marketingové grafiky a jednotlivých marketingových sdělení, se kterými se můžeme setkat. Na závěr se vyhodnocuje uplatnění grafiky na produkt a návrh na další vylepšení produktu.
The present thesis objective is to strike the relevance of marketing resources while using specific computer graphic. In its first chapter, the thesis defines computer graphic concept, its possible forms as well as the importance of computer graphic aspects. Following chapter provides the field analyses of company's marketing strategy and communication and describes the marketing process of product development and its market placement. Next chapter is focused mainly on creating the most valuable marketing graphic. It underlines the marketing communication addressed to individual which is the part we face in daily live routine. Final chapter is devoted to the evaluation process of the specific product graphic application. On this platform, the thesis proposes solutions for further product enhancement.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN