Zpracování krátkovlákenného čediče v kompozitních materiálech

Title Alternative:Processing of shortfibres basalt in composite materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce v teoretické části obecně charakterizuje kompozitní materiály, podrobněji popisuje výztuž kompozitních materiálů v podobě čedičových vláken. V experimentální části se zabývá přípravou vzorků kompozitů s výztuží z krátkovlákenného čediče v kombinaci s tkanou výztuží z čedičových vláken a vyhodnocováním těchto kompozitních vzorků. Experimentální část zahrnuje i testování vyrobených kompozitů. Byly provedeny tyto zkoušky: 3 point bending test pomocí DMA, Charpy test a Falling test. Vyhodnocením měření 3 point bending (ztrátový úhel a komplexní modul pružnosti), byla popsána frekvenční závislost pro jednotlivé vzorky.
Bachelor thesis in theoretical part describes composite materials, describes in detail the reinforcement of composite materials in the form of basalt fibers. The experimental section deals with the preparation of composites reinforced samples with shortfiber basalt only and in combination with the basalt fabric reinforcement and evaluation of these composite samples. The experimental part includes the testing of composites produced. These tests were performed: 3 point bending test (executed on the DMA), Charpy test and Falling test. Evaluation measurement 3 point bending (loss angle and complex modulus), was described for the frequency dependence of individual samples.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 59 s.
Subject(s)
kompozitní materiály, čedičová vlákna, dynamicko - mechanická analýza, composite materials, basalt fiber, dynamic-mechanical analyse
Citation
ISSN
ISBN