Speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti a připravenosti

Title Alternative:Special Educational Diagnostics of School Maturity and Adulthood
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This essay dealt with the research of the possibilities of the special educational diagnostics of school maturity and adulthood of pre-school children. Its objective was aproximately qualify school maturity and adulthood with the plan to compare the records and verify their concordance rate with special literature.
Bakalářská práce se zabývala zmapováním možností speciálně pedagogické diagnostiky školní zralosti a připravenosti u dětí předškolního věku. Jejím cílem bylo orientačně posoudit školní zralost a připravenost se záměrem porovnat dosažené výsledky a ověřit si, do jaké míry se shodují s odbornou literaturou.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 100 s., 15 s. příloh
Subject(s)
anamnesis, diagnostics, classically immature child, laterality, method, perception, hazard factors, school maturity, school adulthood, test, anamnéza, diagnostika, klasicky nezralé dítě, lateralita, metoda, percepce, ri-, zikové faktory, školní připravenost, školní zralost, test
Citation
ISSN
ISBN