Využití hudby u osob s Parkinsonovou chorobou

Title Alternative:Usage of Music for People with Parkinson´s Disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this thesis is the use of music with individuals suffering from Parkinson´s disease. The aim of the thesis is to characterize the possibilities of using music while taking care of individuals suffering from Parkinson´s disease and to determine the influence of music on these people.The theoretical part is aimed at the explanation of terms concerning the topic of the thesis. It deals with the characteristics of Parkinson´s disease, its causes, symptoms and treatments. Due to the fact, that there exist several successful strategies of using music during the cure of this disease, the thesis then explains the importace of music in a person´s life, its use in reeducation and in music therapy.The analytical part describes the work of students who accompanied individuals with disabilities, in this case, Parkinson´s disease. This part summarises and analyses the work of these students in the field of musical reeducation under medical supervision and the supervision of musical therapy.
Tématem bakalářské práce je využití hudby u osob s Parkinsonovou chorobou. Cílem je charakterizovat možnosti hudby při péči o osoby s Parkinsonovou nemocí a zjistit vliv hudby na tyto osoby.Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se tématu práce. Zabývá se povahou Parkinsonovy nemoci, jejím vznikem, symptomy a způsoby léčby. Protože se ve světě objevují úspěšné strategie využití hudby při tomto onemocnění, navazuje část osvětlující význam hudby v životě člověka, její využití v reedukaci a muzikoterapii.V empirické části je popsána činnost studentů, kteří doprovázeli osoby se zdravotním postižením, v tomto případě s Parkinsonovou nemocí. Sumarizuje a analyzuje práci studentů v oblasti hudební reedukace pod lékařskou a muzikoterapeutickou supervizí. 
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65 s. (116 111 znaků).
Subject(s)
special pedagogy, parkinson´s disease, idividual with disabilities, music, music therapy, motor skills, psychosocial support, speciální pedagogika, parkinsonova nemoc, osoba se zdravotním postižením, hudba, muzikoterapie, motorika, psychosociální podpora
Citation
ISSN
ISBN