Integrace v oblasti jednotného evropské platebního prostoru a její dopady na proces plateb v informačním systému SAP firmy Johnson Controls

Title Alternative:Integration of the Single European Payment Area and its impact on the payment process in the information system SAP in Company Johnson Controls
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma deals with the issue of the Single European Payment Area SEPA. The diploma is focused mainly on description of basic tools and cashless payments SEPA and the implementation of SEPA instruments and standards into the corporate information system and business processes related to accounts payable side. In addition to basic familiarization with SEPA, its tools and standards, the main purpose of this work is technical analysis to ensure the implementation of SEPA payment format in the company. The data in this diploma can be a source of useful information for other businesses, such as public administration or private sector that decided to implement SEPA payments into their information system.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektu jednotného evropského platebního prostoru SEPA (Single European Payment Area). Těžištěm práce je především deskripce základních nástrojů a norem bezhotovostního platebního styku SEPA a implementace těchto nástrojů a norem do podnikového informačního systému a do podnikových procesů na závazkové straně. Vedle základního seznámení s projektem SEPA, jeho nástroji a standardy, spočívá hlavní účel této práce v analýze technického zajištění provádění plateb ve formátu SEPA v daném podniku. Údaje v této diplomové práci mohou být zdrojem užitečných informací pro další ekonomické subjekty, např. veřejnou správu nebo soukromý sektor, které se rozhodnou k implementaci plateb SEPA do svého informačního systému.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 119 s.
Subject(s)
single european payment area sepa, sap information system, the international account number iban, swift address bic, sepa tools, uniform format xml, iso 20022, message pain.001.001.02, johnson controls company, jednotná evropská platební oblast sepa, informační systém sap, mezinárodní číslo účtu iban, swiftová adresa bic, nástroje sepa, jednotný formát xml, iso 20022, zpráva pain.001.001.02, podnik johnson controls
Citation
ISSN
ISBN