Fenomén kýče ve výtvarném umění a jeho vliv na děti mladšího školního věku

Title Alternative:Kitsch phenomenon in fine art and it's influence on children of primary school age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá fenoménem kýče ve výtvarném umění a jeho vlivem na děti mladšího školního věku. V teoretické části jsou uvedeny pojmy vztahující se k problematice kýče včetně jeho historického vývoje. Následně je charakterizováno estetické vnímání a výtvarné vyjadřování žáků na 1. stupni ZŠ. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zjišťující, jakou měrou inklinují ke kýči žáci na 1. stupni ZŠ v porovnání prvního a pátého ročníku. Stěžejní součástí diplomové práce je soubor výtvarných prací, jejichž součástí jsou metodické listy, které se zaměřují na rozvoj estetického cítění dětí.
Description
96 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
art, kitsch, výtvarné umění, kýč
Citation
ISSN
ISBN