Studium ochlazování nositele oděvu odparem z vnější vlhké textilie

Title Alternative:RESEARCH REFRIGERATION DRESS BEARER EVAPORATION FROM OUTER HUMID TEXTILE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation theses studies refrigeration dress bearer evaporator from outer humid textile. It was measured how changes values relative and absolute water vapour permeability with growing moistening textile and with variable high air gap and what is the difference of these values among various fibril by type of fabrics. Measurement was pursuit on instrument Permetest and values gained this way represent course changing water vapour permeability. Theoretic part is described thermo physiological comfort and knowledge associated with given problems, including used types of instruments.
Tato diplomová práce studuje ochlazování nositele oděvu odparem z vnější vlhké textilie. Bylo měřeno jak se mění hodnoty relativní a absolutní propustnosti pro vodní páry s rostoucím zavlhčením textilie a s měnící se výškou vzduchové mezery a jaký je rozdíl v těchto hodnotách mezi různými vlákennými typy tkanin. Měření bylo prováděno na přístroji Permetest a hodnoty takto získané znázorňují průběh změn paropropustnosti. V teoretické části je popsán termofyziologický komfort a poznatky související s danou problematikou, včetně užívaných typů přístrojů.
Description
katedra: KTM;
Subject(s)
water vapour permeability, air gap, fair weight of humidity's mass, thermo physiological comfort, relativní propustnost pro vodní páry, vzduchová mezera, hmotnostní přívažek vlhkosti, termofyziologický komfort
Citation
ISSN
ISBN