Psychedelický rock a 60. léta - oděvní kolekce

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce je zaměřená na psychedelickou hudbu, šedesátá léta a hudební scénu. Teoretická část se zabývá poznáváním této vybrané kultury, jejím vznikem a tvorbou některých představitelů. Praktická část bakalářské práce je inspirovaná psychedelickými koncerty a jejich osvětlováním a stylem oděvů z 60. let Výstupem je oděvní kolekce, která obsahuje dámské modely. Nejvýraznějším prvkem oděvů jsou projekce, které jsou vytvořeny technikou liquid light. Projekce jsou na oděvy přeneseny pomocí klíčovacího textilního plátna v barvě chromablue ze kterého je část oděvů zhotovena. Dále se dají projekce promítat projektorem přímo. K tomu je určena část oděvů ze smetanového materiálu. 
The thesis is focused on psychedelic music, the 60s´ and a music scene. The theoretical part is focused on getting to know this particular culture, its rise, and the work of some representatives. The practical part of the bachelor thesis is inspired by psychedelic concerts and their lightning and fashion styles from the 60s´. The result is a fashion collection that includes female models. The most distinct part of the clothes are projections which are created by the technique called liquid light. The projections are put on the clothes with chromablue key background from which are some of the clothes created. Also we can project the projections directly. The pale material is determined for it.
Description
Subject(s)
Psychedelický rock, Liquid Light Show, oděvní kolekce, šedesátá léta, chromablue
Citation
ISSN
ISBN