Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacityZákladních a Mateřských škol ve vybrané lokalitě

dc.contributor
dc.contributor.advisorBöhm Hynek, doc. Mgr. Ph.D. : 63993
dc.contributor.authorDubská, Petra
dc.date.accessioned2022-12-17T18:49:19Z
dc.date.available2022-12-17T18:49:19Z
dc.date.committed2022-4-28
dc.date.defense2022-06-07
dc.date.submitted2020-11-6
dc.date.updated2022-6-7
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem práce je popsat a zhodnotit vliv suburbanizace a demografického vývoje na kapacitu základních a mateřských škol ve vybrané lokalitě (aglomerace Liberec-Jablonec a aglomerace Mladá Boleslav). Práce se zaměřuje na municipality v aglomeraci Liberec-Jablonec a aglomeraci Mladá Boleslav. Na základě dostupných informací měl být analyzován a interpretován demografický vývoj v rámci sledovaného území, ale pro nedostatek demografických informací, které jsou sledovány pouze na úrovni obcí, okresů či krajů, došlo pouze k částečné interpretaci. V rámci výzkumu jsem oslovila zástupce školských zařízeních ve vybraném území a zajímala se o současné kapacity základních a mateřských škol. V závěru práce se zabývám postojem zástupců jednotlivých municipalit ke kapacitě školských zařízení na jejich území.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe and evaluate the impact of suburbanization and demographic development on the capacity of primary and kindergarten schools in a selected locality (Liberec-Jablonec and Mladá Boleslav agglomeration). The work focuses on municipalities in the Liberec-Jablonec agglomeration and the Mladá Boleslav agglomeration. On the basis of the available information, the demographic development within the monitored territory should have been analyzed and interpreted, but due to the lack of demographic information, which is monitored only at the level of municipalities, districts, or regions, the interpretation was only partially achieved. As part of the research, I approached representatives of the educational establishments in the selected territory and inquired about the current capacities of primary and kindergarten schools. At the end of the thesis, I examine the attitude of representatives of each municipality towards the capacity of school facilities in their territory.en
dc.description.mark1-
dc.format52 s.
dc.format.extentTabulky nejsou
dc.identifier.signatureV 202204210
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166426
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparOUŘEDNÍČEK, Martin, Petra ŠPAČKOVÁ a Jakub NOVÁK. Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013, ISBN 978-80-200-2226-4par parSÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekonomiku, 2002, ISBN 80-901914-9-5.par parPULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, Karolinum, Praha. ISBN 978-802-4618-890.par parŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007, ISBN 978-809-0381- 339.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectaglomeracecs
dc.subjectJablonec n. Nisoucs
dc.subjectkapacity školských zařízenícs
dc.subjectLibereccs
dc.subjectMladá Boleslavcs
dc.subjectsuburbanizacecs
dc.subjectzájem municipalitcs
dc.subjectagglomerationen
dc.subjectJablonec n. Nisouen
dc.subjectthe capacity of school facilitiesen
dc.subjectLiberecen
dc.subjectMladá Boleslaven
dc.subjectsuburbanizationen
dc.subjectthe interest of municipalitiesen
dc.titleVliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacityZákladních a Mateřských škol ve vybrané lokalitěcs
dc.titleThe influence of the suburbanization process on the demographic development and capacities of Elementary schools and Kindergardens in the selected localityen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZEma-DJmi
local.degree.programmeZeměpis se zaměřením na vzdělávání
local.degree.programmeabbreviationB0114A300070
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000085
local.identifier.stag43942
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisa24dfcee-809e-41b7-b26e-c059568dd8aa
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4210
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bp_dubska_petra.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dubska_bohm.doc
Size:
750 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dubska.pdf
Size:
249.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP