Membrány z polymerních vláken pro speciální výměníky

Title Alternative:MEMBRANES MADE OF POLYMERIC FIBRES FOR SPECIAL HEAT EXCHANGERS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the development of textile materials made of polymeric fibers for adiabatic heat exchangers, which are applied in passive houses to exchange polluted air for the pure air. The aim was to test the membranes in these heat exchangers ranging from commercially used materials, the classical materials such as cotton fabrics or polyamide fabrics to nanofiber materials to the newly developed types of membranes. The main purpose was to create a membrane that could be relatively close to properties of commercially used materials and could have been used in the construction of special exchangers. Laboratory tests resulted in positive results, however further testing is required to confirm the appropriate use of the newly formed membrane.
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem textilních materiálů z polymerních vláken pro adiabatické výměníky, které se uplatňují v pasivních domech při výměně znečištěného vzduchu za vzduch čistý. Cílem bylo otestovat membrány do takovýchto výměníků, od komerčně využívaných materiálů, přes klasické jako je například bavlna nebo polyamid, ale i nanovlákenné materiály až po nově vyvíjené typy membrán. Hlavním účelem tedy bylo vytvořit takovou membránu, která by se mohla relativně přiblížit vlastnostem komerčně využívaných materiálů a mohla být použita v konstrukci speciálních výměníků. Laboratorně bylo dosaženo pozitivních výsledků, přestože je nutné další testování, které by potvrdilo vhodné využití této nově vytvořené membrány.
Description
katedra: KTC; rozsah: 79
Subject(s)
diffusion, diffusion of water vapor adsorption, desorption, porosity materials, transport of water vapor through the material, transport of moisture and air permeability of water vapor, membranes of polymeric fibers, sorption isotherms, difúze, difúze vodních par, adsorpce, desorpce, porozita materiálů, transport vodních par skrz materiál, transport vlhkosti a vzduchu, propustnost vodních par, membrány z polymerních vláken, sorpční izotermy
Citation
ISSN
ISBN