Barvení netkaných textilií sublimačním postupem

Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout jednoduchou metodu barvení sublimačním postupem a mechanismus výpočtu času barvení pro sublimační tisk.Teoretická část se věnuje literární rešerši na téma barvení netkaných textilií sublimačním postupem.V experimentální části je definován použitý materiál, popis používaných přístrojů, vybraných barviv, příprava přenosového papíru a vyhodnocení stálostí v alkalickém potu a na světle.
The aim of this bachelor thesis is to propose a simple method of staining the procedure of sublimation and the mechanism of calculating the time of dyeing for sublimation printing. The theoretical part is devoted to a literature review on the topic of non-woven textiles by sublimation procedure. In the experimental part is defined by the material used, a description of the used devices, the selected dyes, the preparation of the carrying paper and the evaluation of the stability of the fabric in alkalic sweat and to light.
Description
Subject(s)
netkané textilie, polyester, disperzní barviva, sublimační tisk, přenosový tisk, non-woven textiles, polyester, disperse dyes, sublimation printing, transfer printing
Citation
ISSN
ISBN