Hra a hračka pro mentálně postižené dítě.

Title Alternative:Game and toy for mentally diseased child
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work was dealing with the problems of games and toys in life of a mentally diseased child being placed either in a house of social welfare or another institution.In this paper I foceused on problems of the game and toy utilization in the child´s world : how they make use of it, how it is offered to them and whether they have got enough space of time for the game. At the same time I focused on pedagogical workers´attitude towards games and the choice of toy. In order to getting the ends there was essentially important to have certain theoretical and practical knowledge of a mentally affected person. This work was made of two cardinal areas: the first one was a theoretical part in which I described the definitions of mental retardation, mental retardation occurrence and its causes and also its classification, with the help of specialized literature. at the end of theoretical part i deal with the characteristics of individual mental retardion degrees and its psychical disti nctiveness. In the second - practical part, I was investigating with the attitudes and experience of pedagogical men through the non-standardized questionnaire: I also compared the differences between the games and choice of toys with either light or medium-serious form of cephalonia children: this has been done among 101 respondents. In my opinion, the largest benefits lie in the mapping out of the game and toy utilization and their differences in case of light cephalonia children and in case of medium-serious cephalonia children in Usti region institutions. The paper is completed by charts and graphs which further pisture the view of general subject set down.
Bakalářská práce se zabývá problematikou hry a hračky v životě mentálně postiženého dítěte, které je umístěné buď v ústavu sociální péče nebo v denním stacionáři. V této práci jsem se zaměřila na problematiku využívání hry a hračky v životě dítěte, jak ji využívá, jak je mu nabídnutá a zda má na hru dostatečný časový prostor. Rovněž jsem se zaměřila na postoj výchovných pracovníku ke hře a výběru hraček. Dosažení cíle byla teoretická i praktická znalost problematiky mentálně postižených jedinců. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, kde jsem pomocí odborné literatury popsala definice mentální retardace, výskyt i příčiny vzniku mentální retardace a rovněž i její klasifikace. V závěru teoretické části se zabývám charakteristikami jednotlivých stupňů mentální retardace a jejich psychickými zvláštnostmi. V praktické části jsem zjišťovala pomocí nestandardizovaného dotazníku postoje a zkušenosti výchovných pracovníků k tomuto tématu a porovnávala jsem rozdíly ve hře a výběru hračky u dětí s lehkou mentální retardací a středně těžkou mentální retardací. Za největší přínos práce je možné považovat zmapování využití hry a hračky a jejich rozdíly u dětí v zařízeních v Ústeckém kraji. Text je doplněn tabulkami a grafy, které dokreslují pohled na stanovenou tématiku.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD ROM; rozsah: 77 s., 25 s. příloh
Subject(s)
mental retardation (cephalonia), light form of cephalonia, medium-serious cephalonia, game, division of games, game development, toy, toy requirementes, choice of toys, place of games and toys in life of a mentally affected child, mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, hra, dělení her, vývoj hry, hračka, požadavky na hračku, výběr hraček, místo hry a hračky v životě mentálně postiženého dítěte
Citation
ISSN
ISBN