Expanze zavedeného českého podniku na zahraniční trh

Title Alternative:Expansion of established Czech company into foreign market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis comprises of two principal parts. The first part summarizes theoretical background in the field of international markets expansion. It describes strategic management process as well as individual forms of international markets entry. The second part is focusing on creating the basic material for the company AV MEDIA, a. s. that should lead to the decision of the expansion to the foreign market. Recommendation will be based on a detailed situation analysis of the Austrian audio-visual market and analyses of AV MEDIA, a. s. position on the Czech market and other foreign markets. It should confirm or disconfirm the suitability of the planed expansion.
Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část shrnuje teoretické poznatky v oblasti expanze firem na zahrniční trhy. Charakterizuje proces strategického řízení i jednotlivé formy vstupu na zahraniční trhy. Druhá část se soustřeďuje na vytvoření základního podkladu, který by měl sloužit společnosti AV MEDIA, a. s. k rozhodnutí o vstupu na další zahraniční trh. Doporučení bude podloženo podrobnou situační analýzou rakouského trhu s audiovizuálními technologiemi a nalýzou postavení AV MEDIA, a. s. na českém trhu a její působení v zahraničí, které potvrdí či vyvrátí vhodnost plánované expanze.
Description
katedra: KOB; rozsah: 101 s. (178 110)
Subject(s)
strategic management process, target market selection, entry strategy selection, international markets expansion, volba strategie vstupu, expanze firem na zahraniční trhy, proces strategického řízení, výběr cílového trhu
Citation
ISSN
ISBN